Logo Logo  

Меню

Главная | Часто задаваемые вопросы | О компании | Третейский суд | Комментарии к Гражданскому Кодексу | Ювенальная юстиция | Правовая консультация ННО | Гражданское общество | Контакты | Отзывы | Законодательство по защите прав инвалидов |

Наши партнеры:

| | |

Правовая консультация ННО


Уважаемые посетители нашего сайта!
Мы консультируем только Негосударственные Некоммерческие Организации исключительно по вопросам, касающимся их деятельности.


Все Ваши предложения или пожелания по работе Правовой консультации для ННО, пожалуйста, отправляйте по адресу admin@lprc.uz

На Ваши вопросы отвечают наши специалисты (чтобы посмотреть ответ на вопрос щелкните по вопросу левой кнопкой мыши).

Отправить свой вопрос

1268. 24/01/2012 Янгибозор туман марказида жойлашган каровсиз (эгасиз) колган уйни туман Хокими карор чикариб менга берди.Туман прокурори уч йил муддат утмаган деб туман Хокими карори устидан протест киритди,Хоким карорини бекор килди.

1267. 21/01/2012 Менинг корхоналардан ундиришим лозим булган дебитор карзларим бор.Солик органи менинг мажбурий туловлардан карзимни дебиторларим хисобига коплаши мукинми.

1266. 20/01/2012 Нодавлат ташкилотлар давлат органларининг Конунга зид чикарган карорлари устидан судга шикоят билдирганида давлат божи туланадими?

1265. 20/01/2012 Падару арусам соли 1979 ва модарусам бошад 1987- вафот кардаст шавхарам ва 3- хохарам меросхур мебошанд. Як хеши дур шудамонро соли 1987 зиндаги кардан дар хона жойи додем. Дар вактохои хозир аз хона наборамада истодааст. Мерос бошад аз руй конун расми гардонида нашудааст. Барои меросро расми гардонидан хамро аз хона баровадан шумо тартиб ва роххо нишон дихад.

1264. 18/01/2012 Туман булимимиз рахбари хеч бир сабабсиз 6 ойдан буён ишга чикмасдан юрибди.Уни вазифасидан озод килиш тартибини тушунтиринг ?

1263. 18/01/2012 Хонаву жой худро ба сифат мулкдор бахофанди натурал ба сифати дукон ижора додани хастам. Тартиби ба ижора додани ин чуно жойро фахмонда дихед?

1262. 16/01/2012 Мени таътилдан чакириб олишди.Фойдаланилмай колган таътил кунларимдан кандай фойдаланаман?

1261. 16/01/2012 Агар ходим дар соли коринав 1-руз коркарда бошад хам карзи ташкилот хак тула намуданош лозим астмин?

1260. 16/01/2012 Ба муносабати обдо кардани марказ Кардиология майдони зиминаш васе кардани шуд. Аптекаи шахси мо дар маркази територи кардиалогия монд. Аз мо кучонидани аптека талаб карда шуда истодааст. Ин талаби кардани Хокимият конунимин?

1259. 14/01/2012 Эр-хотиннинг умумий мулки ва унга эгалик килиш фойдаланиш тартибини тушунтиринг.

1258. 11/01/2012 Бюджет ташкилотлари, нодавлат нотижорат ташкилотларга нисбатан Банкротлик тугрисидаги Конун кулланиладими?

1257. 10/01/2012 Олий укув юртини тамомлаб, ишга жойлашдим, менга уч ой синов муддати белгилашди.Шу тугрими?

1256. 10/01/2012 Хонаи мездисти мо дар натижаи гузаронидани кубурхои газ вайрон карда мемудааст. Дар натижаи вайрон шудаги хонаи мо масалаи бо хараву жой таъмин гардонидастимо бок адом тартиб созиш кардабок адом тартиб созиш карда мешавад.

1255. 10/01/2012 Дар суди хужалики аризаи даъвои мо дода шуд ва суд дар натижаи дода баромадан кабул гардонид. Жавобгар бошад дар асоси кор шикояти оппелацияи дод. Кор дар жараён аппелация дида шуда ва жавобгар муроса кардан иду жокибро фахмонида дихид. Баъд ин муросаи кардан мо ба манфати мо зарар намеросонадми?

1254. 10/01/2012 Соли 1992 хамсоямон жои нимасташро ба мо супорида ба Россия рафт. Рафтаги боза барнагаштсат. Дар кучо зиндагони карда истодааст ба мо маълум нест. Модар хонаи партофта рафтаи хамсояамон 16 –сол боз аст,ки зиндаги дорем. Барои ин жой мо хукуки ба чи карда гиронунифтанро додем ё на?

1253. 10/01/2012 Шахрвандони Узбекистонасосхои нигох дошта шудани хукуки ба давлатхои хорижа баромадани шахрвандони фахмонда дихед?

1252. 09/01/2012 Кариндошим Узбекистондан Россия давлатига доимий яшаш жойига кучаётир. Уйни 50 минг АКШ долларига сотмокчи.Бу пулни Конуний тартибда кандай килиб олиб утади.

1251. 06/01/2012 Мен дехкон хужалиги ташкил килдим. Дехкон хужалиги аъзоларига мехнат дафтарчаси юритиладими ?

1250. 06/01/2012 Ходимони даромадгохи пасти вилояти Навои махсулоти орди дар Козогистони кор карда шударо хангоми овардан, лнтезияи махсулотхои аз чет овардани нест гуфта нигох доштаанд. Аз руи харакати ходимони божхона ба кадом орган шикоят намаянд?

1249. 06/01/2012 Псаром бо моддаи 167-уми.ЖКИ Республикаи УзбекистонРеспубликаи Узбекистон кисми 3 – юм бо банда а- бо банда а- соли 2008 мохи январ бо муддати 10-сол ба жазо нашида шуд. Нисбати он бо муносабати Мустакили Республикаи Узбекистон амнесия жори карда мешавадми?

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104)