Logo Logo  

Меню

Главная | Часто задаваемые вопросы | О компании | Третейский суд | Комментарии к Гражданскому Кодексу | Ювенальная юстиция | Правовая консультация ННО | Гражданское общество | Контакты | Отзывы | Законодательство по защите прав инвалидов |

Наши партнеры:

| | |

Правовая консультация ННО


Уважаемые посетители нашего сайта!
Мы консультируем только Негосударственные Некоммерческие Организации исключительно по вопросам, касающимся их деятельности.


Все Ваши предложения или пожелания по работе Правовой консультации для ННО, пожалуйста, отправляйте по адресу admin@lprc.uz

На Ваши вопросы отвечают наши специалисты (чтобы посмотреть ответ на вопрос щелкните по вопросу левой кнопкой мыши).

Отправить свой вопрос

1048. 22/05/2009 Мен мактабда укитувчи булиб ишлайман ва 2-мутахассизлик (Молия институтида, бухгалтер-аудитор) буйича хам укийман. Менга укишга кетган пайтимда ойлик туланадими?

1047. 21/05/2009 Ман дар ТНН кор мекунам, хукук дорам, ки боз дар як вакт дар ягон ташкилоти савдо ё давлатй кор кунам. Аз чои кори асосй ба коргар ичозатнома лозим аст – ми?

1046. 21/05/2009 Ширкати мулкдорони хона-чой ба хайати ташкилоти нодавлатй нотичоратй дохил мешавад – ми? Агар дохил шавад аз имтиёзхои ТНН истифода мебарад – ми?

1045. 21/05/2009 Мувофики аризаи даъво дар суди хочагй оиди рафти чараёни сохтмон карори мувофикатй сохтем. Чавобгар мачбурияти пардохти карзро то 1 – уми ноябри соли 2008 ба гардан гирифт. Мо аз талаби чарима гирифтан даст кашидем.

1044. 21/05/2009 Мукофоте, ки барои донорй дода мешавад, андоз гирифта мешавад – ми?

1043. 21/05/2009 Дар кадом холатхо ходим касеро дар кабули кор рад карданаш мумкин?

1042. 21/05/2009 Дар рузнома ба хамин наздики ба конун баъзе тагйирот дохил шаданашро хондам. Акнун гувоххо дар вакти ба шодихи даъват намудан адвокат гирифтанашод мумкин будааст. Оё хамин дуруст. Тартиби адвокат гирифтанро фахмонда дихед?

1041. 21/05/2009 Тартиби хукукхои истеъмолчиёнро ба воситаи органи суд химоя намуданро фахмонда дихед?

1040. 21/05/2009 Шахсоне ки конуни “Банкротлик тугрисида” карзро доданашро намедонанд, ин конунро нисбати онхо истифода бурдан мумкин-ми?

1039. 21/05/2009 Агар ташкилоти хоми бархам дода шавад, дар ихтиёри вай будаги молу мулк чи тавр таксим карда мешавад.

1038. 21/05/2009 О ё мансуб будан ва ё набудани шахрвандон ба ташкилоти нотич,оратй-нодавлатй ба танг кардани хукук ва озодии онхо асос шуда метавонад?

1037. 21/05/2009 О ё дар хуч,ч,атхои расмй аъзогй ва ё иштирок намудан дар фаъолияти ин ё он ташкилти нотич,оратй нодавлатиро нишон додан зарур аст?

1036. 21/05/2009 Ба иштироккунандагон (аъзохо) муассисхо ташкилоти нотич,оратй-нодавлатй чй хел талабхо гузошта мешавад?

1035. 21/05/2009 Дар низом чй хел маълумотхоро ба назар гирифтан лозим аст?

1034. 21/05/2009 Барои барпо намудани ташкилот (иттифок) чй гуна шартхои таъсиси шартнома дар назар дошта мешавад?

1033. 21/05/2009 Дар ташкили ташкилоти нодавлатй-нотич,оратй чй гуна хуч,ч,атхо лозим аст?

1032. 21/05/2009 Манбаъхои ташаккул додани молу мулки ташкилотхои нодавлатй-нотич,оратй чихо шуданаш мумкин?

1031. 21/05/2009 ННТ ни тугатмокчимиз биз солик туловларидан озод килинганмиз.Солик органига ташкилот тугатилиши хакида хабар берилиши шартми?

1030. 21/05/2009 Укам Кушни билан уришиб енгил тан жарохати етказибди.Жиноий жавобгарликка тортиладими? Кандай жазо берилади?

1029. 21/05/2009 Фермер Хужалиги ташкил килмокчиман.Ер участкаси бериш тартибини тушунтириб беринг.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104)